article placeholder

Cementowy psychotest

Wyobraź sobie taką sytuację... Idziesz pierwszego dnia do swojej nowej pracy. I jak to zwykle bywa pierwszego dnia, niesiesz ze sobą pozytywne nastawienie, ładny uśmiech, ładną koszulę, wiarę w siebie, n...

Nie mam żadnych wyjątkowych talentów

Wikipedia mówi o nim, że to jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku. Jest twórcą ogólnej i szczególnej teorii względności, współtwórcą korpuskularno-falowej teorii światła, odkrywcą emisji wymuszonej. ...